Usługi

Nasza firma oferuje szeroki zakres usług geodezyjnych i kartograficznych, które są niezbędne dla różnych sektorów takich jak budownictwo, rolnictwo, administracja publiczna i wiele innych. Wykorzystujemy najnowocześniejszy sprzęt do pomiarów tachimetrycznych, niwelacyjnych oraz satelitarnych, co gwarantuje precyzyjność i niezawodność naszych usług. Na bieżąco uczestniczymy w szkoleniach podnosząc kwalifikacje zawodowe zespołu. Jesteśmy członkiem Geodezyjnej Izby Gospodarczej, co potwierdza naszą wiarygodność i profesjonalizm. 

urządzenie geodezyjne

Usługi dotyczące ewidencji gruntów

Oferujemy kompleksowe usługi związane z ewidencją gruntów, w tym rozgraniczenia nieruchomości gruntowych, podziały nieruchomości, wznawianie i wyznaczanie zniszczonych znaków granicznych oraz granic prawnych działek ewidencyjnych. Sporządzamy dokumentację do celów prawnych i administracyjnych, regulujemy stany prawne nieruchomości oraz sporządzamy klasyfikacje gleboznawcze gruntów. Nasze usługi są realizowane przez doświadczonych pracowników z wykształceniem geodezyjnym, co gwarantuje ich wysoką jakość.

Usługi dotyczące procesu inwestycyjnego

W ramach procesu inwestycyjnego oferujemy pomiary sytuacyjne i sytuacyjno-wysokościowe, wytyczanie budynków, obiektów budowlanych i urządzeń inżynieryjnych, geodezyjną obsługę inwestycji, geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze oraz geodezyjne pomiary kontrolne. Nasze usługi obejmują również geodezyjny nadzór inwestorski, który gwarantuje, że wszystkie prace są wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami i standardami. Dzięki naszemu doświadczeniu i profesjonalizmowi, jesteśmy w stanie sprostać najbardziej wymagającym projektom.

 

 

Inne prace geodezyjne i kartograficzne

Oprócz usług związanych z ewidencją gruntów i procesem inwestycyjnym, oferujemy również inne prace geodezyjne i kartograficzne. Wykonujemy geodezyjne pomiary kontrolne, sporządzamy dokumentację geodezyjną dla celów zalesień, zakładamy i mierzymy osnowy geodezyjne metodą GNSS. Oferujemy również wszelkie opracowania geodezyjno kartograficzne i inżynierskie mające charakter specjalistyczny i indywidualny, a także numeryczne opracowania analogowych materiałów geodezyjno – kartograficznych. Nasze usługi są zawsze dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.