Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Józef Krok - Geodezja - Kartografia | Sanok | Lesko | Ustrzyki Dolne | Brzozów | Krosno | Bieszczady | Podkarpacie |

Historia

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych mgr inż. Józef Krok założone zostało na podstawie zezwolenia nr 003 z dnia 29 maja 1987 roku, wydanego przez Urząd Wojewódzki w Krośnie w oparciu o Zarządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 16.01.1984r. Zezwolenie określało obligatoryjnie nazwę przedsiębiorstwa (j.w) oraz zezwalało na prowadzenie firmy jednoosobowo (bez prawa zatrudniania pracowników na umowę o pracę).
PUGiK Sanok Józef Krok - Geodezja - Kartografia | Bieszczady | Podkarpacie |
W miesiącu październiku 1987 roku na podstawie zezwolenia nr 006 wydanego przez Urząd Wojewódzki w Krośnie firma została przekształcona w spółkę cywilną Józef Krok i Jan Gac. Przedsiębiorstwo zobowiązane było do prowadzenia jednej księgi robót geodezyjnych i kartograficznych o numerze 2473-P. Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Wojewódzkiego zobowiązał obywateli prowadzących spółkę do corocznego bilansowania posiadanych mocy produkcyjnych z potrzebami województwa oraz zastrzegał sobie rezerwację tej mocy dla zabezpieczenia pilnych potrzeb wynikających z wojewódzkiego programu robót. Zezwolenie było ważne do 31 grudnia 1995 roku. W 1989 roku spółka cywilna Józef Krok i Jan Gac została rozwiązana i w oparciu o przepisy o działalności gospodarczej zarejestrowana została ponownie firma jednoosobowa. Dnia 31 stycznia 1989 Wydział Handlu, Drobnej Wytwórczości i Usług Urzędu Miejskiego w Sanoku wydał zaświadczenie nr ewidencyjny 46 o wpisie do ewidencji gospodarczej. W tym samym roku firma zatrudniła pierwszych pracowników i wynajęła lokal przy ulicy Sienkiewicza 1 w Sanoku. W lutym 1992 roku firma nabyła na własność lokal przy ulicy Kościuszki 23 w którym działa do chwili obecnej.

W 1987 roku firma nabyła pierwszy dalmierz - nasadkę WILD DI-10. Począwszy od tego czasu stale się rozwija, inwestując w coraz to nowe zdobycze techniki i informatyki w dziedzinie geodezji, gromadząc i polepszając wiedzę i doświadczenie a tym samym wydajność i jakość świadczonych usług.

W roku 1999 firma zarezerwowała internetową domenę pugik.cnet.pl  wraz z przestrzenią dyskową na serwerze.  W roku tym, w okresie od marca do maja powstał projekt strony internetowej. Końcem maja roku 1999 witryna będąca w ciągłej konstrukcji i niekoniecznie aktualna została uruchomiona w sieci. Począwszy od roku 2002, kiedy to nastąpiła pierwsza aktualizacja treści, witryna działała aż do roku 2010. W sierpniu roku 2010 zmieniono domenę internetową na pugik.sanok.pl na której zaktualizowano treść oraz szatę graficzną.

Sanok - Glinice 1994 r.Obecnie Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Józef Krok zatrudnia 10 doświadczonych i wszechstronnych pracowników z wykształceniem geodezyjnym.  Posiada pełne wyposażenie w najnowocześniejszy sprzęt do wykonywania pomiarów tachimetrycznych, niwelacyjnych oraz satelitarnych; aktualne oprogramowanie niezbędne do opracowywania zebranych w terenie danych w formie numerycznej, umożliwiające współpracę zarówno z lokalnymi ośrodkami geodezyjnymi jak i projektantami oraz innymi branżami inżynierskimi pracującymi w środowisku CAD. Stale współpracujemy z firmą Przedsiębiorstwo Geodezyjne KROK s.c. jak i Przedsiębiorstwem Usług Geodezyjnych i Kartograficznych mgr inż. Maciej Krok z siedzibą w Sanoku.

W ramach współpracy z firmą TPI, na budynku w którym znajduje się siedziba firmy zainstalowano w roku 2008 jedną z dwunastu w Polsce anten referencyjnych TPI-NET (N 49o33'35.08590''  E 22o12'02.82527''   H 377.68), pozwalającą wykonywać w naszym regionie  pomiary GNSS, wykorzystując satelity GPS+GLONASS; niezależnie od ogólnopolskiej sieci stacji referencyjnych ASG EUPOS. Aktualnie system składa się ze 136 stacji referencyjnych, tworząc jednolitą sieć TPI NET pro udostępniającą dane obserwacyjne oraz poprawki powierzchniowe dla geodezyjnych pomiarów GNSS na terenie całego  kraju.

PUGiK Sanok Józef Krok - Dwernik Kamień - 2014 r.Od roku 2011 Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Józef Krok wpisane zostało jako członek Geodezyjnej Izby Gospodarczej reprezentującej przedsiębiorców geodezyjnych w strukturach Krajowej Izby Gospodarczej.

W roku 2013 w Wierchomli pracownicy firmy uczestniczyli w jubileuszowej X edycji Szkoły Pomiarów organizowanej przez firmę TPI. Poprzednio w roku 2007 reprezentacja firmy miała przyjemność uczestniczyć w I edycji tej imprezy mającej miejsce w Bieszczadach w miejscowości Jawor nad Zalewem Solińskim. Spotkania, wykłady, prezentacje i dyskusje z kolegami po fachu uświadamiają nam jak wiele w branży się zmienia – staramy się nie pozostawać w tyle !

Od roku 2016 Firma wyróżniana jest Certyfikatem "Firma Godna Zaufania" przyznawanym przez Centrum Badania Opinii Klientów CBOK Sp. z o.o. Sp. k. na podstawie przeprowadzonego badania tzw. współczynnika opinii zamieszanych w internecie na temat danego podmiotu gospodarczego.

W roku 2017 firma obchodziła jubileusz 30 - lecia działalności na rynku usług geodezyjno - kartograficznych. Z tej okazji wydano Firmowy jubileuszowy album fotograficzny z zapisem historii i działalności firmy w trakcie ostatnich 30 lat.

W roku 2020 Firma uczestniczy w pozakonkursowym projekcie Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sanockim (IV)" Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Cel główny projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.

Historia

 

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych mgr inż. Józef Krok założone zostało na podstawie zezwolenia nr 003 z dnia 29 maja 1987 roku, wydanego przez Urząd Wojewódzki w Krośnie w oparciu o Zarządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 16.01.1984r. Zezwolenie określało obligatoryjnie nazwę przedsiębiorstwa (j.w) oraz zezwalało na prowadzenie firmy jednoosobowo (bez prawa zatrudniania pracowników na umowę o pracę).

 

W miesiącu październiku 1987 roku na podstawie zezwolenia nr 006 wydanego przez Urząd Wojewódzki w Krośnie firma została przekształcona w spółkę cywilną Józef Krok i Jan Gac. Przedsiębiorstwo zobowiązane było do prowadzenia jednej księgi robót geodezyjnych i kartograficznych o numerze 2473-P. Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Wojewódzkiego zobowiązał obywateli prowadzących spółkę do corocznego bilansowania posiadanych mocy produkcyjnych z potrzebami województwa oraz zastrzegał sobie rezerwację tej mocy dla zabezpieczenia pilnych potrzeb wynikających z wojewódzkiego programu robót. Zezwolenie było ważne do 31 grudnia 1995 roku. W 1989 roku spółka cywilna Józef Krok i Jan Gac została rozwiązana i w oparciu o przepisy o działalności gospodarczej zarejestrowana została ponownie firma jednoosobowa. Dnia 31 stycznia 1989 Wydział Handlu, Drobnej Wytwórczości i Usług Urzędu Miejskiego w Sanoku wydał zaświadczenie nr ewidencyjny 46 o wpisie do ewidencji gospodarczej. W tym samym roku firma zatrudniła pierwszych pracowników i wynajęła lokal przy ulicy Sienkiewicza 1 w Sanoku. W lutym 1992 roku firma nabyła na własność lokal przy ulicy Kościuszki 23 w którym działa do chwili obecnej.

 

W 1987 roku firma nabyła pierwszy dalmierz - nasadkę WILD DI-10. Począwszy od tego roku stale się rozwija inwestując w coraz to nowe zdobycze techniki i informatyki w dziedzinie geodezji, powiększając i polepszając stale swoją wiedzę i doświadczenie a tym samym wydajność i jakość świadczonych usług.

 

Obecnie Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Józef Krok zatrudnia 10 doświadczonych i wszechstronnych pracowników. Posiada pełne wyposażenie w najnowocześniejszy sprzęt geodezyjny do wykonywania pomiarów tachimetrycznych, niwelacyjnych oraz satelitarnych; aktualne oprogramowanie niezbędne do opracowywania zebranych w terenie danych numerycznych umożliwiające współpracę zarówno z lokalnymi ośrodkami geodezyjnymi jak i projektantami pracującymi w środowisku CAD.

 

W ramach współpracy z firmą TPI-NET, na budynku w którym znajduje się siedziba naszej firmy zainstalowano w roku 2008 jedną z dziesięciu w Polsce anten referencyjnych (49º33'35.08590'' 22º12'02.82527'' 377.7130), pozwalającą wykonywać w naszym regionie pomiary: GNSS – wykorzystując satelity GPS/GLONASS; niezależnie od ogólnopolskiej sieci stacji referencyjnych ASG EUPOS do pomiarów GNSS.

 
Copyright  PUGiK Sanok Józef Krok 2010 - 2023 | Geodezja - Kartografia | Sanok | Bieszczady | Podkarpacie |.